1. Tổng quan dự án Đại Hải ForestDự án Đại Hải Forest có tổng diện tích lên tới 280 hecta. Trong đó, nhà đầu tư sử dụng lên tới 80 hecta rừng thông khoanh nuôi nguyên sinh để làm du lịch sinh thái trong khi đó sử dụng phần còn lại để thực hiện chức năng trồng trọt và...