Sức hấp dẫn của Đại Hải Forest

Không quá xa so với thành phố Đà Lạt, Nha Trang, Hồ Chí Minh,… dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đại Hải Forest tại Bảo Lâm – Lâm Đồng, sẽ nộp đề án gửi đến các Cơ Quan Sở Ban Ngành. Những thông tin ban đầu đã dấy lên sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong...